projecten

Smart Grass Production

GAJK

Slim gras op Hoeve Boveneind

Dit voorjaar zijn jonge boeren uit het rivierengebied en Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt gestart met het project Smart Grass Production. In dit tweejarige project gaan jonge boeren samen met bedrijfsleven en onderwijs op zoek naar de maximale gras productie tegen een minimale milieubelasting.

Praktijkproeven door studenten

Veel goed gras produceren ter vervanging van krachtvoer. Dit begint met moderne grasrassen, precisie bemesting en het juiste graslandbeheer. Drie studenten van de HAS Hogeschool zijn dit voorjaar begonnen met verschillende praktijkproeven op Hoeve Boveneind in Herwijnen. Op vier verschillende percelen wordt de gras opbrengst gemeten en vergeleken op hoeveelheid en kwaliteit. Elk perceel heeft zijn eigen combinatie van grasmengsel en bemestingsregime.

Ondersteuning door verschillende bedrijven

Wilfred de Bruijn van Hoeve Boveneind geeft de studenten veel praktische ondersteuning bij de opzet en uitvoering van de praktijkproeven, Barenbrug zorgt voor de juiste grasmengsels en het Netwerk Smart Fertilization ondersteunt de studenten met kennis en ervaring op het gebied van (circulaire) meststoffen in combinatie met de passende precisie bemestingsapparatuur. Eens per maand komen jonge boeren uit de regio Rivierenland bijeen om de resultaten van de proeven met de studenten te bespreken. In het veld wordt gekeken hoe het gras erbij staat en de verschillende activiteiten op de proefvelden worden doorgesproken.

Dag van Hoeve Boveneind

Op vrijdag 15 september vond de Dag van Hoeve Boveneind plaats. Tijdens deze dag werden de proefvelden bekeken, waren er verschillende demo’s en werden de ervaringen van afgelopen half jaar gedeeld. In workshops werd ingegaan op bodemdruk problematiek, grasmengsels en machines voor precisiebemesting. Doorlopend was er een machineshow en info markt met oa de boerenbemester voor vloeibare meststoffen (ForFarmers Innovatiefonds 2017), zodebemester met kunstmestdoseerunit, spaakwielinjector Boom Agriservices, bemestingsrobot Conver, doorzaaimachine van Vredo, precisiebemestingsservice van Loonbedrijf Van der Perk, GPS apparatuur op moderne trekkers en luchtdrukwisselsystemen voor minimale bodemdruk gepresenteerd door Agri Techniek Slingeland. Foto’s van deze dag vind je via deze link. De fotoreportage van Boer&Business van de bemestingsrobot is te zien via deze link.

De Dag van Hoeve Boveneind van 2018 staat gepland op vrijdag 14 september, voor de zomer zal het programma hiervoor rond zijn.

Voor jonge boeren uit de regio

Maandelijks (elke eerste dinsdag van de maand) vinden de jonge boeren bijeenkomsten plaats op Hoeve Boveneind. Hiervoor zijn alle jonge agrariers uit de regio van harte welkom. Eens aansluiten of meer weten over het project? Neem gerust contact op met Ellen de Lange via ellen.delange@pjgelderland.nl of 06 10296187