projecten

Jongerenvisie Mariënvelde

PJG

Mariënvelde is een actieve kern waar onder andere een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) en een zorgcoöperatie van en door inwoners aanwezig zijn. Wat zijn de wensen van de jeugd om in de toekomst Mariënvelde aantrekkelijk te blijven vinden? En hoe kunnen deze wensen in de praktijk waargemaakt worden? Vragen die het dorpsbelang van Mariënvelde graag beantwoord wilde hebben. Zij benaderden daarom de Leefbaarheidsalliantie Gelderland met de vraag om de jongeren uit Mariënvelde een visie te laten vormen.

Mariënvelde in 2030

Op 14 juni 2017 kwamen 40 jongeren uit Mariënvelde naar de BMV in de kern om na te denken over hun dorp. Na een visievormende workshop met de jongeren, hebben zij de uitkomsten voorgelegd aan het dorpsbelang en andere aanwezigen op de algemene leden vergadering. Daarnaast hebben een aantal jongeren zich aangesloten bij een werkgroep, of deze opgericht rondom een thema.

Uitkomsten van de avond

Voorop staat dat jongeren in Mariënvelde willen blijven wonen, dat de jeugd zich thuis voelt, dat Mariënvelde een aantrekkingskracht heeft op jongeren en dat er een grote groep betrokken jongeren is die gehoord wil en moet worden.
Volgens de jongeren is allereerst een basisschool bepalend voor een dorp, hier ontstaat sociale samenhang. Hiervoor is een gezonde woningmarkt met genoeg starterswoningen én seniorenwoningen noodzakelijk. Wat voor een woningmarkt past dan bij de wensen van nu? De markt zit nu vast, het huidige gemeentelijk beleid sluit niet aan op de lokale wensen. Er zijn ideeën geopperd om (tijdelijke) woningen te creëren met uitbouw mogelijkheden. Ook is er gekeken naar mogelijkheden binnen het kerkgebouw.

Naast deze thema’s vinden jongeren ook goede ouderenzorg én goede kinderopvang 100% horen bij Mariënvelde in 2030. Ook een glasvezelnetwerk dat past bij deze tijd valt onder de wensen van de jongeren. In de optiek van de jongeren moet er worden geïnvesteerd in thema’s als duurzaamheid en circulaire economie. Zet in op Mariënvelde als een energieopwekkend gebied.

Tot slot kwam gemeentelijk beleid en het meer flexibel omgaan met bestemmingsplannen ter sprake. Beleidsmakers, verenigingen en gemeenten moeten initiatieven stimuleren, soepel zijn hierin en dingen vergemakkelijken. Oftewel: ingaan op dat waar energie zit en zorgen dat het inwoners gemakkelijker gemaakt wordt om hun wensen te realiseren.

Onderwijs, wonen en sport/vereniging
De top drie die daaruit volgde waren sport/verenigingsleven, wonen in de toekomst en het onderwijs als nummer één.

Het was een leuke, inspirerende avond. Ook de jongeren gaven positieve feedback: “Ik vond het erg leuk, voelde me heel betrokken en had het gevoel dat er wel iets met onze input gedaan werd. Dat we serieus genomen werden.” De uitkomsten van de avond worden mede verwerkt in de bovendorpse visie van Oost-Gelre.