projecten

Jongeren laten hun stem horen!

PJG

Bestuursleden van dorpsbelangenorganisaties in de gemeente Oost-Gelre houden zich bezig met het ontwikkelen van een dorpsoverstijgende visie. Bij het vormen van deze visie gaat het om de toekomst van de gemeente. Het is daarbij zeker belangrijk om de mening van jongeren te horen.

Jongeren zijn de toekomst van de gemeente!

Daarom heeft PJG, als een van de partijen uit de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, een visievormende avond georganiseerd voor en met jongeren uit de verschillende dorpen in Oost-Gelre. Op deze avond kwamen jongeren tussen de 19 en 25 jaar uit Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle samen in Zwolle om mee te denken over de toekomst van hun gemeente.

Wat zijn belangrijke thema’s voor jongeren?

Hoe zien zij de gemeente Oost-Gelre in de (nabije) toekomst? Waarom blijven zij wonen in het Oost-Gelre van de toekomst?
Deze vragen zijn tijdens een brainstormsessie beantwoord door de jongeren.

Na een inspirerend filmpje over kansen en bedreigingen van het leven op het platteland in de toekomst, hebben de jongeren in teams gebrainstormd over hun visie voor Oost-Gelre in 2050. Na een plenaire terugkoppeling, waaruit bleek dat de teams het veelal met elkaar eens waren en allen het thema ‘onderwijs’ als uitgangspunt hadden genomen, hebben de jongeren ook thema’s benoemd die voor hen het belangrijkst zijn voor de toekomst.