projecten

Boerencafés Asbestsanering Gelderse Vallei

GAJK

Boerencafés

Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) organiseert in samenwerking met LTO Noord Boerencafés over asbestsanering voor (agrarische) ondernemers uit de Gelderse Vallei. Tijdens deze Boerencafés kunnen ondernemers praktische vragen stellen over asbestsanering. Daarnaast is in ieder Boerencafé een spreker aanwezig die inhoudelijk op een specifiek onderwerp ingaat. Daarbij valt te denken aan omgevingsgericht ondernemen, fiscale en financiële regelingen en asbest eraf, zon erop.

Verbod op asbestdaken

Met ingang van 2025 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Alle asbesthoudende dakbedekking moet dus uiterlijk 31 december 2024 zijn verwijderd. Als we het huidige saneringstempo doortrekken, is Nederland op zijn vroegst in 2044 asbestvrij. Dit is een van de redenen waarom GAJK, in samenwerking met LTO Noord, DKK en het Asbestdakenteam De Vallei, is gestart met een programma om de asbestsanering te versnellen. Een asbestvrije regio is een randvoorwaarde om nieuwe functies voor het gebied te ontwikkelen, de aantrekkelijkheid van de Vallei te vergroten en duurzame energie op te wekken.

Over asbest

Tot in de jaren tachtig werd veel asbest gebruikt in gebouwen, woningen en wegen. Het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Inmiddels weten we dat er gezondheidsrisico’s kleven aan asbest. Zo lang het in tact blijft, is er niets aan de hand. Het is echter levensgevaarlijk als er asbestvezels vrijkomen. In en op veel stallen en opslagruimten die tot 1993 zijn gebouwd, is asbest verwerkt. Vooral in golfplaten en in gevels. Het vormt daarmee een risico voor de gezondheid van de agrarische ondernemer en voor de omgeving. Asbest zorgt bovendien voor een waardedaling van vastgoed.

Collectieve aanpak

De Boerencafés maken onderdeel uit van een collectieve aanpak voor de sanering van asbestdaken in het buitengebied van de Vallei. LTO Noord, GAJK, Asbestdakenteam De Vallei, provincie Gelderland en DKK Gelderland werken samen om eigenaren van asbestdaken te stimuleren om deze te saneren.