Privacy beleid + verwerkingsregister

Zoals jullie wellicht weten is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing voor alle verenigingen die gegevens van personen bewaren, dus ook de plattelandsjongeren verenigingen. Vragen die tijdens de informatieavond op 14 mei aan bod kwamen waren onder andere: Mag je zomaar iedereen digitaal uitnodigen voor je volgende evenement? Wat staat er in een verwerkingsregister? Moeten papieren documenten ook beveiligd zijn? Ellen Caspers, jurist bij Countus, expert op het gebied van deze nieuwe wet informeerde de deelnemers over alle ins & outs.

Verschillende verenigingen hadden aangegeven een vervolg te willen op deze AVG informatiebijeenkomst en gezamenlijk een privacybeleid op te stellen. Het vervolg vond plaats op maandag 9 juli 2018. Onder begeleiding van Ellen Caspers hebben we met een aantal verenigingen gezamenlijk een privacy beleid en een verwerkingsregister opgesteld.
Deze bestanden zijn beschikbaar voor alle PJG & GAJK verenigingen!

Neem hiervoor contact op via info@pjgelderland.nl of bel 06 1348 8635.