Jaarverslag PJG 2018

Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) is de overkoepelende vereniging door en voor jongeren van het Gelderse platteland. Bij PJG zijn 21 lokale jongerenverenigingen aangesloten met ruim 1.300 leden en 147 actieve bestuursleden. Verenigingen, die bestuurd worden door vrijwilligers: actieve jongeren, die op lokaal niveau diverse activiteiten, evenementen en bijeenkomsten organiseren. De PJG verenigingen bestaan uit jongeren uit de regio die samen verschillende activiteiten organiseren voor hun omgeving. PJG probeert op verschillende manieren de regionale afdelingen met elkaar in verbinding te brengen. Het is de rol van PJG om te initiëren, te stimuleren, te verbinden en te begeleiden. Om ook in de toekomst de kracht van plattelandsjongeren te kunnen benutten, hun creativiteit, enthousiasme en betrokkenheid, is het belangrijk een sterke jongerenorganisatie te behouden.

Onderdeel van PJG is het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK). GAJK is de belangenbehartiger voor jonge boeren en tuinders uit Gelderland. GAJK wordt bestuurd door zes jonge vertegenwoordigers die in ieder geval één ding gemeen hebben: de drive zich in te zetten voor de positie van agrarische jongeren. Als provinciale vereniging richt GAJK zich op het stimuleren van ontmoeting, visievorming en het ontwikkelen van ondernemerschap.