Over PJG

Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) is de overkoepelende vereniging door en voor jongeren van het Gelderse platteland. Bij PJG zijn 18 lokale jongerenverenigingen aangesloten met ruim 1.300 leden en 147 actieve bestuursleden. Verenigingen, die bestuurd worden door vrijwilligers: actieve jongeren, die op lokaal niveau diverse activiteiten, evenementen en bijeenkomsten organiseren. De PJG verenigingen bestaan uit jongeren uit de regio die samen verschillende activiteiten organiseren voor hun omgeving. PJG probeert op verschillende manieren de regionale afdelingen met elkaar in verbinding te brengen. Het is de rol van PJG om te initiëren, te stimuleren, te verbinden en te begeleiden. Om ook in de toekomst de kracht van plattelandsjongeren te kunnen benutten, hun creativiteit, enthousiasme en betrokkenheid, is het belangrijk een sterke jongerenorganisatie te behouden. Ook demografische ontwikkelingen, de decentralisaties en de veranderende rol van de overheid vragen om sterke lokale organisaties, die invulling geven aan modern noaberschap.