Over GAJK

Over het GAJK

Het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt is de vereniging voor jonge boeren en tuinders uit Gelderland. Het GAJK wordt bestuurd door zeven jonge vertegenwoordigers die in ieder geval één ding gemeen hebben: de drive zich in te zetten voor de positie van agrarische jongeren. Als provinciale vereniging richt GAJK zich op het stimuleren van ontmoeting, visievorming en het ontwikkelen van ondernemerschap.

GAJK heeft zo’n duizend leden, die via hun lokale AJK afdeling (Agrarisch Jongeren Kontakt) zijn aangesloten. Het provinciale bestuur richt zich enerzijds op verenigingszaken – opdat jonge boeren en tuinders verenigt zijn in lokale AJK’s. Anderzijds vervult het GAJK een belangrijke rol als het gaat om het ontwikkelen van projecten, belangenbehartiging richting Provincie en het organiseren van events en bijeenkomsten. Dit doen zij zo, om op een positieve manier het belang van agrarische jongeren voor het Gelderse platteland te laten zien en (meer) dialoog rondom landbouw en voedselproductie te creëren. Het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt werkt hierbij nauw samen met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.