nieuws

Terugblik op excursie naar kalverhouderij – 31 januari 2023

Onbekend maakt onbemind

Melkveehouders en kalverhouders weten te weinig van elkaar wat ze doen en dat maakt het lastig om rekening met elkaar te houden. Daar probeerden wij op 31 januari jl. verandering in te brengen!

Melkveehouders uit Gelderland bezochten de kalverhouderij van Walter & Henriette Rozendaal. Het doel: over en weer het gesprek voeren en de samenwerking tussen beide sectoren verbeteren.

Onno Hidding van PALI Group gaf de melkveehouders uitleg over de keten. Wat gebeurt er met de kalveren op het moment dat zij de melkveehouderij verlaten?

Rundvee- en vleeskalveren dierenarts Johannes Malda van DAP VUG gaf uitleg over de gezondheid van de dieren en gaf de melkveehouders daarnaast nog wat tips mee naar huis:

  • Geef kalveren veel en snel biest;
  • Onderzoek je salmonella status en probeer deze te verbeteren.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond en hopen de sectoren, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, weer wat dichter bij elkaar gebracht te hebben.