nieuws

Terugblik 2023

Het was een bewogen jaar voor jonge boeren en het GAJK. Om te beginnen met de bestuurswissel gehad waarbij Michiel Woestenenk het Voorzittersstokje overnam van Bob Keurentjes. Afgelopen zomer nam Michiel zijn voorzitterschap over. We vragen aan hem hoe hij terugkijkt naar het afgelopen jaar.

 

Nieuw voorzitter Michiel Woenstenenk over 2023

“De verkiezingen hebben natuurlijk een belangrijk rol gespeeld. Niet één maar twee keer zijn we naar de stembus geweest en hebben we als GAJK geprobeerd zoveel mogelijk de stem van de jonge boer te laten horen.

Ik kijk wel met dubbele gevoelens terug naar het landbouwakkoord. Als NAJK en GAJK hebben we daar veel energie en input voor geleverd. Deze input werd meegenomen, maar als partijen van tafel lopen dan gaat het mis. Je kan op deze manier geen lange termijnvisie maken.”

Heeft het GAJK daar iets uit meegenomen?

“Er waren denk ik te veel tegenstrijdige belangen om tot een akkoord te komen. Het is dan jammer dat je met z’n allen veel energie en tijd in iets stopt wat uiteindelijk niet haalbaar blijkt te zijn. Wat wel goed is, is dat we daarna ledenavonden met het NAJK hebben gehouden. Veel leden waren namelijk oorspronkelijk niet tevreden of op de hoogte van onze acties. Na die avonden kregen zij meer inzicht in het proces en de energie die wij erin hadden gestopt. Hier werd vervolgens erg positief op gereageerd wat ons als vereniging sterker heeft gemaakt.”

 

BOER, energiedebat met GEA & bestuur ontwikkelingen

Los van de ontwikkelingen rondom het landbouwakkoord en de verkiezingen heeft GAJK zelf ook projecten waar we positief op terug kijken. Zo was begin 2023 de afsluiting van een geslaagde Project BOER, waarbij jonge boeren aan de slag gingen met een toekomstvisie voor hun erf. Projectleider Lilian van Uhm van het GAJK vertelt: ‘Tijdens het project gaven we handvatten voor hoe je als ondernemer in de agrarische sector in’ jouw omgeving een bedrijf kan runnen. Project BOER was een buitenkans voor jonge Gelderse boeren. De bijeenkomsten hebben ervoor gezorgd dat de jonge ondernemers meer over hun plannen zijn gaan nadenken. Ook fungeerde het project als een stok achter de deur, om ook daadwerkelijk stappen te gaan zetten. Door met andere jonge boeren na te denken over elkaar plannen kwamen er ideeën naar voren, waar je in je eentje niet zomaar op komt.

Ook hebben we meegedaan aan het energiedebat met de GEA (Gelders Energie Akkoord) en hebben we er een nieuw enthousiast bestuurslid bij, Ruud Wansink: ‘Voor de jonge boeren komen er veel uitdagingen op ons af, maar er zijn ook kansen. Via het GAJK wil ik mij graag in zetten voor een goed toekomstperspectief in de landbouw!’

Tenslotte is het bestuur uitgebreid met twee kleintjes. Bestuurders Celine van Beek en Elles de Winkel hebben allebei een kindje gekregen. Celines zoontje Niek is geboren op 9 februari en Elles’ dochter Amber op 19 augustus!