nieuws

Liset Bakker (stagiaire PJG) deelt de uitkomsten van haar onderzoek

Voor PJG heb ik het afgelopen halfjaar een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid op het Gelderse platteland voor jongvolwassenen met de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar. Door middel van een literatuurstudie, het afnemen van interviews en enquête ben ik tot verschillende conclusies gekomen.

Ten eerste, is het belangrijk om te beseffen dat in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 35 jaar er veel verschillende levensfases zijn. Deze levensfases kunnen bijvoorbeeld zijn dat iemand begint met studeren of met werken of voor het eerst uit huis gaat of een gezin gaat stichten. Zoals deze voorbeelden laten zien is deze leeftijdsgroep enorm divers.

Ten tweede, als het gaat om het definiëren van leefbaarheid is het ook weer per individu en levensfase verschillend. Leefbaarheid is voor iedereen anders. Voor iemand die net zijn of haar eerste kind heeft gekregen is het belangrijk dat de huisarts en kinderopvang goed te bereiken zijn. Voor iemand die net begint met zijn studie en nog bij zijn of haar ouders woont, is goed openbaar vervoer van belang. Ondanks dat leefbaarheid per individu verschillend wordt ervaren zijn er wel enkele speerpunten die jongvolwassenen belangrijk vinden voor een leefbaar Gelders platteland:

  1. Het hebben van voldoende voorzieningen en activiteiten.
  2. Het gevoel van vrijheid en mogelijkheden die het platteland te bieden heeft.
  3. Het sociale netwerk van vrienden en familie en een goede band met de gemeenschap
  4. Een landelijke groene omgeving en prettig kunnen wonen

Om de belangen van de doelgroep te kunnen behartigen is het nodig om per levensfase te inventariseren wat de mensen belangrijk vinden. Naast het creëren van een overzicht van de belangen, is het ook essentieel om de betrokkenheid onder de doelgroep over dit thema te vergroten. Jongvolwassenen hebben namelijk het meeste belang bij een leefbaar en vitaal Gelders platteland, zij zullen hier nog jaren wonen. Meer zichtbaarheid van PJG en moderne vormen van lidmaatschap en besturen kunnen hier aan bijdragen.