nieuws

De woonwens van een jongere in Gelderland

Hoe beleven Gelderse jongeren de huidige woningmarkt en wat zijn hun wensen? Dat zijn vragen die de vereniging Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) zichzelf stelde. Middels een enquête heeft PJG deze vragen uitgezet onder Gelderse jongeren. 115 jongeren reageerden, vooral in de leeftijd tussen de twintig en dertig jaar oud en veelal wonend in de Achterhoek, de Veluwe en regio Arnhem-Nijmegen.

De grootste wens van de respondenten is om te blijven wonen in hun eigen gemeente want daar wonen ook hun vrienden en familie. Het liefst zitten ze dan in een koophuis, dat wil ruim 75 procent van de jongeren. Toch woont bijna 60 procent nog bij hun ouders en heeft 24 procent van de respondenten een huurwoning. Wat zijn dan de grootste belemmeringen die deze jongeren ervaren?

Belemmeringen en kansen

De helft van de jongeren zoekt een woning onder de 250.000 euro maar vindt geen geschikte woning voor dit bedrag. De huidige prijzen van koopwoningen zijn simpelweg te hoog in vergelijking met hun financiële mogelijkheden. Opties zien de jongeren wel: zoals een starterslening of financiële ondersteuning van familie. Ook gezamenlijk bouwen middels een Collect Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) of woningsplitsing worden geopperd. Partijen als de gemeente moeten daarin wel meewerken. Zo luidt een reactie: ‘De procedures bij gemeenten moeten sneller. Ze weten dat er een woningtekort is, maar de procedure om te bekijken waar nieuw gebouwd kan worden duurt veel te lang.’ Daarnaast vinden de respondenten het belangrijk dat mensen uit de eigen omgeving voorrang krijgen op nieuwbouw, zodat hun wens wordt vervuld om te blijven wonen in hun omgeving.

Verre droom

Sandra Wilgenhof, bestuurslid van PJG, geeft aan dat wonen op het platteland voor jongeren meer als een verre droom aanvoelt dan nabije realiteit. ‘Wie als net afgestudeerde, mogelijk met een studieschuld, zich oriënteert op Funda zal gauw de laptop weer dicht klappen. Wonen op het platteland wordt een dertig jaren plan. Jammer, want zeker als jongere is het leuk om op het platteland te wonen. Wij van PJG vinden het dan ook ontzettend belangrijk dat overheden samen met jongeren kijken naar de mogelijkheden. Ideeën en motivatie hebben jongeren genoeg, zoals blijkt uit de enquête. De kunst is nu om die ideeën om te zetten naar realiteit.’

Vervolg

Met de uitkomsten van de enquête wil PJG de stem van jongeren laten horen aan gemeenten en de provincie Gelderland. Bovenal is het de bedoeling om verder in gesprek te gaan met jongeren en hen in contact te brengen met betrokken partijen. PJG wil hier activiteiten in aanbieden om uiteindelijk concrete oplossingen te vinden voor jongeren in Gelderland. Zodat hun woonwens snel realiteit wordt en geen droom blijft voor de komende dertig jaar.

Infographic

Ter illustratie is een infographic gemaakt, die beknopt de uitkomsten van het onderzoek weergeeft. Klik hier om de infographic te downloaden.