nieuws

Wijken- en Dorpendeals in Gelderland

Provincie Gelderland wil de komende 4 jaar 100 Dorpendeals afsluiten om de leefbaarheid in dorpen en wijken te vergroten. Hier draagt PJG ook een steentje bij door middel van onze rol in de leefbaarheidsalliantie.

Wat is een dorpendeal?

Een dorpendeal is een mogelijkheid voor bewoners met name ook jongeren in een dorp of wijk om een plan te maken samen met de gemeente om de leefbaarheid en de sociale verbondenheid van een dorp, of wijk, te verbeteren. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor de uitvoering van het plan in aanvulling op budget uit de gemeente en budget van het dorp/wijk eventueel via fondsen.

De rol van PJG en de leefbaarheidsalliantie is het stimuleren en ondersteunen van een bewonersinitiatief in beweging van onderop om tot een Dorpendeal te komen. Concreet helpen wij met de communicatie en werving.

Klik hier om te zien hoe ondersteuning vanuit de Leefbaarheidsalliantie bij een Wijken- of Dorpendeal werkt.

Hoe werkt het?

Het plan moet echt vanuit jullie als bewoners in een wijk of dorp zelf komen, zonder bewoners geen dorpendeal. Zo kan het gaan over woningbouw voor jong en oud, aantrekkelijk samenwerken tussen verenigingen en anderen, aantrekkelijke ontmoetingsplekken voor jong en oud. Noem maar op, jullie weten het beste wat in jullie wijk of dorp speelt! Maar als jullie hulp nodig hebben kan jij altijd bij de leefbaarheidsalliantie of bij PJG terecht voor begeleiding.

Voor meer informatie kijk hier!