Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Vaak wordt er geschreven over ‘de krimp van het platteland’ en ‘vergrijzing van het platteland’. Het gaat dan o.a. over mensen, jongeren in het geval van vergrijzing, die wegtrekken van het platteland naar de stad. Vaak wordt hiervoor als reden gegeven dat er op het platteland weinig te doen is, de leefbaarheid is daar laag. Plattelands Jongeren Gelderland is het daar natuurlijk niet mee eens! Juist door de lokale verenigingen van PJG worden plattelandsgebieden leuk en interessant gehouden voor jongeren, wat dus vergrijzing tegen gaat en de leefbaarheid omhoog helpt!

In Januari 2017 is de Leefbaarheidsalliantie Gelderland opgericht. In deze alliantie werken vier organisaties samen: Spectrum, Zorgbelang Gelderland, Dorpshuizen en kleine kernen Gelderland (DKK) én Plattelands Jongeren Gelderland (PJG). De vier partners werken samen in het ondersteunen van inwoners van Gelderland in het uitvoeren van plannen voor de leefbaarheid. PJG doet dit voor plattelandsjongeren in Gelderland.