Overleg landbouwgedeputeerde Peter Drenth & GAJK

Overleg landbouwgedeputeerde Peter Drenth & GAJK
20 juli 2022 babke
‘Is er nog toekomst voor jonge boeren in Gelderland?’
Die vraag stelden bestuurders van het GAJK aan Landbouwgedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland.
Drenth was donderdag 14 juli op bezoek op de boerderij van bestuurder Michiel om in gesprek te gaan met het GAJK. Het antwoord van Drenth op de vraag over toekomst voor jonge boeren was duidelijk. ‘Ja, die toekomst is er zeker!’ Garandeerde Drenth. Hij wil er namelijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat wij, jonge boeren, een duidelijke toekomstvisie krijgen van de provincie. Er wordt in de provincie niet gekeken naar het veel besproken stikstofkaartje maar er wordt voor een eigen Gelderse aanpak gekozen. Waar de focus niet op stikstof maar op de natuur ligt.
Volgens Drenth kunnen we de doelen in Gelderland halen met innovatie en vrijwillige stoppers. Andere provincies moeten echter ook hun steentje bijdragen om de landelijke reductiedoelstelling te halen.
Tijdens het gesprek met Drenth vroeg hij ons, en jullie, om na te denken over de vraagstukken die op ons afkomen. Hoe kunnen we die integraal, effectief, met ruimte voor de ondernemer en met zo min mogelijk administratieve lasten aanpakken? Op deze uitnodiging gaan we graag in, maar daar hebben we jullie hulp en inzichten bij nodig. Binnenkort komen we er bij jullie op terug om hier verder invulling aan te geven.
Zo houden we toekomst voor de jonge boer in Gelderland!