Leren-bij-de-boer-dag

Leren-bij-de-boer-dag
8 februari 2021 babke
Wil jij kinderen meer leren over het leven op de boerderij en de manier waarop voedsel wordt geproduceerd? Heb je zelf een boerderij? Of heeft je buurman dat en doet die graag mee? Organiseer dan een Leren-bij-de-boer-dag! De Leefbaarheidsalliantie Gelderland, in samenwerking met ons, kan gratis ondersteunen bij het opzetten van zo’n dag.
Sinds 2013 organiseert de Maatschap Groot Wassink in Rekken de Superboerdag: 250 basisschoolleerlingen brengen dan een bezoek aan het melkveebedrijf, nadat zij een week lang op school geleerd hebben over de boerderij. Boerin, en juf, Marly Groot Wassink – Kuiper vertelt waarom zij gestart is met dit project:
“Jongeren zijn steeds minder betrokken bij de landbouw en weten niet altijd waar hun voedsel vandaan komt.”
Door de Superboerdag – en door het lespakket in aanloop naar de dag – maken de basisschoolleerlingen
kennis met het leven op de boerderij en alles wat nog meer komt kijken bij het beroep boer. Doel voor Marly van het project is bewustwording creëren, want dat draagt bij aan meer waardering voor voedsel
en de landbouwsector.
De Superboerdag
De leerlingen die in Rekken een bezoek brengen aan de boerderij, volgen in groepjes een routekaart, die hen langs verschillende ‘stations’ brengt, waarop een vast persoon uitleg geeft over wat er op die plek te zien is. Elk groepje wordt begeleid door een leerkracht of ouder. Elk station heeft ook ‘doe’ momenten. Zo is er een kalfjesstation in de kalverstal, waar wat verteld wordt over de kalfjes en waar kinderen vragen kunnen stellen. Natuurlijk is er ook genoeg tijd om de kalfjes te aaien en zijn er ‘smikkelrondes’,
waarin de kinderen bijvoorbeeld een (gesponsord) zuivelproduct krijgen.
Verder is er op het erf nog meer aankleding; zoals ‘wist je datjes’ en een kunstkoe, die gemolken kan worden. Na het bezoek aan het laatste station, sluit de groep samen af.
Na afloop van de Superboerdag hebben alle kinderen in de praktijk gezien en beleefd wat ze hebben geleerd tijdens de lesweek. Nu zijn ook zij echte ‘Superboeren’ en om dat te vieren krijgen alle kinderen het diploma Superboer.
Leren-bij-de-boer-dag
De ‘Leren-bij-de-boer-dag’ is ontstaan vanuit de Rekkense Superboerdag, die hierboven is beschreven. Omdat alle betrokkenen het een goed initiatief vinden, hopen zij anderen te kunnen inspireren om ook
zoiets op te pakken. Een ‘Leren-bij-de-boer-dag’; om zo nog meer Gelderse kinderen bewust te maken
van waar hun eten vandaan komt.
Heb je behoefte aan meer informatie, inspiratie of ondersteuning? Neem dan contact met ons op. Dat kan via info@pjgelderland.nl of 06-13488659.