Vrijwilligers in kleine kernen

Vrijwilligers in kleine kernen
5 november 2020 babke

Vrijwilligers zijn in onze Gelderse dorpen essentieel om de leefbaarheid te behouden. Denk aan de vele vrijwilligers bij sportverenigingen, maar ook bij dorpshuizen, dorpsraden etc.

Studenten van de WUR doen onderzoek naar vrijwilligerswerk in kleine kernen. De vraag die zij door middel van dit onderzoek wilden beantwoorden is: hoe kan vrijwilligerswerk behapbaar en aantrekkelijk georganiseerd worden, voor jong en oud? Als Plattelands Jongeren Gelderland hebben we vanuit de Leefbaarheidsalliantie Gelderland ons steentje mogen bijdragen aan dit onderzoek.

Meer informatie over het onderzoek? Klik hier.
Het onderzoeksrapport komt binnenkort beschikbaar.