GAJK geeft reactie op Koersnotitie Agrifood ‘Toekomst voor de Gelderse Boer’

GAJK geeft reactie op Koersnotitie Agrifood ‘Toekomst voor de Gelderse Boer’
13 oktober 2020 babke

Als GAJK ontvingen we de Koersnotitie Agrifood ‘Toekomst voor de Gelderse Boer’ van de provincie Gelderland. Deze koersnotitie is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten en besproken in Provinciale Staten. Op basis van het overleg over deze koersnotitie wil de provincie graag in gesprek met boeren, tuinders en belanghebbenden om te werken aan een verdere uitwerking van deze koersnotitie.

Het GAJK heeft gereageerd op deze notitie. Dit hebben we gedaan aan de hand van de, samen met AJK bestuurders, opgestelde visie voor jonge boeren en tuinders in Gelderland. Ondanks dat we kritische punten hebben benadrukt willen we aangeven dat we als GAJK blij zijn met het feit dat de provincie Gelderland jonge boeren wil ondersteunen bij het ontwikkelen en het starten van een bedrijf of bij bedrijfsovername. De provincie ziet het belang van de boeren van de toekomst. Wil je onze reactie op de notitie nog eens nalezen? Klik dan hier. Daarnaast hebben we aangegeven dat we als GAJK graag meedenken om verder vorm te geven aan het uitvoeringsprogramma.