Vlog van PJG Bestuurder Annemarie

Vlog van PJG Bestuurder Annemarie
28 mei 2020 babke

Heb jij, samen jouw vereniging, de eerste activiteiten alweer gepland?

Zo ja, wat dan? Zo nee, kunnen wij jullie daarbij helpen?