Boerenprotest 14 oktober

Boerenprotest 14 oktober
8 november 2019 babke

Arnhem – maandag 14 oktober hebben boeren succesvol actie gevoerd bij het provinciehuis in Arnhem. Provincie Gelderland besloot de nieuwe stikstofregel voor boeren voorlopig in te trekken. Namens het GAJK mocht voorzitter Gert-Jan Eggink spreken. Lees hier zijn verhaal:

Dank dat ik hier namens de jonge boeren mag spreken. Mijn naam is Gert-Jan Eggink, Jonge boer uit Laren en GAJK bestuurslid.

  • Samen voor Gelderland
  • Boeren zijn een onmisbare economische pijler in ons land
  • We willen de verder verduurzaming van de agrarische sector ACTIEF stimuleren, we maken SAMEN afspraken met de sector over de manier waarop

Herkent u deze woorden meneer Drenth?

Mooie woorden.

Dit zijn zomaar een paar zinnen uit uw coalitieakkoord genaamd ‘Samen voor Gelderland’. En tegelijkertijd is dit waar de schoen wringt. Samenwerken lijkt iets geworden dat alleen opgaat op het moment dat het de overheid goed uit komt. De minister heeft de provincie en daarmee u gevraagd om wetgeving te implementeren. Wetgeving die een enorme impact heeft op ons boeren. De belemmerende wetgeving wordt er nu door gedrukt, zonder eerst goed met de sector in gesprek te gaan. Tot dusver “SAMEN”…

Ik vraag me af of de overheid, in dit geval vertegenwoordigd door u, de gevolgen van deze plannen kan overzien. Niet alleen de primaire sector wordt geraakt met deze regelgeving. Weet u wel dat er van ieder boerenbedrijf tien mensen afhankelijk zijn voor hun werk? Die tien mensen wonen vaak in de dorpen rondom en tussen de boeren. Wat zal er gebeuren met hen wanneer de landbouwsector tot stilstand wordt gebracht? En wat betekent dat voor de leefbaarheid van de kleine kernen?

Samen beheren we het landelijk gebied, op dit moment doen de boeren een groot deel van het beheer van de natuur in Gelderland. De grote natuurbeherende organisaties laten dit maar wat graag door de boeren doen, zodat ze daar zelf geen duur personeel voor hoeven aan te nemen. De boeren doen dit in ruil voor een klein beetje GLB geld. Maar wanneer die boeren er niet meer zijn, wie moet dan die mooie Gelderse streken onderhouden?

De landbouw is een failliete sector is wat men zegt. Wanneer deze regelgeving er door komt dan krijgen ze wellicht nog gelijk ook. Onacceptabel. De voorstellen voor het betalen van deze impasse is een sigaar uit eigen doos. Gelden die reeds waren toegezegd voor specifieke doeleinden moeten ineens in één potje. Denk hierbij aan de €180 miljoen sanering varkenshouders, €100 miljoen voor uitkoop van boeren bij natura 2000, €100 miljoen uitkoop boeren veenweide, en zelfs nog de €75 miljoen genaamd het jonge boeren fonds. De boeren die stoppen doen dat niet eens voor de natuur; maar om ruimte te maken voor het bouwen in andere sectoren. En daar wordt volgens de brief van de minister in 2020 dan wel ineens 1 miljard voor uitgetrokken. Welvaart is belangrijker geworden dan voedsel!

Samen maken we die keuze maar blijkbaar gestoeld op zeer discutabele feiten. Komende week zijn er al acties bij het RIVM gepland. Er worden honderden miljoenen uit de staatskas vrij gemaakt op basis van omstreden onderzoek. Ik kan daar met mijn gedachten niet bij. Ik snap niet dat u deze regelgeving kunt doorzetten. U was toch de persoon die als eerste het “YES WE FARM” shirt aan deed tijdens het jonge boeren debat? Hopelijk was dit meer dan een loze verkiezingsbelofte.

Alleen zeggen wat je niet wilt en geen perspectief bieden, daar komen we niet verder mee. Stop deze regelgeving, ga beter onderzoek doen. En ga dan SAMEN met de sector op zoek naar realistische doelen. Wij als jonge boeren willen nu, en in de toekomst goed voedsel produceren. Maar daarvoor hebben we wel consequent en realistisch beleid nodig, en niet iedere keer weer een extra aanscherping van regeltjes. Dus beleid dat zorgt voor toekomst perspectief voor de jonge boer. Alleen dan kunnen we samenwerken aan een duurzaam en leefbaar Gelderland. Een Gelderland met boeren!

Samen voor Gelderland. Yes we farm!

Dank u wel.