Provincie-politici eensgezind in waardering agrarische sector, maar verschillen in visie

Provincie-politici eensgezind in waardering agrarische sector, maar verschillen in visie
8 maart 2019 babke

De meeste politieke partijen in Overijssel en Gelderland hebben waardering voor de agrarische sector. Ze vinden bijvoorbeeld dat ondernemers die de biodiversiteit versterken, moeten kunnen groeien. Over de invulling ervan en de groeiruimte voor de agro-sector als geheel lopen de meningen echter uiteen.

Dat bleek tijdens de verkiezingsdebatten, georganiseerd door Stimuland, LTO Noord regio Oost en de agrarische jongerenverenigingen OAJK en GAJK. “Wij hebben in de debatten de lijsttrekkers en landbouwspecialisten uitgedaagd zich uit te spreken over provinciale thema’s”, zegt directeur Ingrid Jansen van Stimuland. “Je ziet dat de campagnes voor de statenverkiezingen grotendeels over landelijke politiek gaan. Dat vinden we jammer, want in ons werk merken wij dagelijks hoe belangrijk de provincie is voor een vitaal platteland.“

In Overijssel vond het debat plaats in de zaal van FarmFocus in Dalfsen op maandag 4 maart. Voor Gelderland was op donderdag 7 maart De Radstake in Heelweg het toneel voor het debat. In zowel Overijssel als Gelderland namen 11 partijen deel aan het debat. Beide avonden trokken veel publiek en ook de pers was goed vertegenwoordigd.

In het debat bleek dat een groot deel van de regionale politici vindt dat jonge boeren ondersteuning verdienen. De gesuggereerde uitwerking varieert van vermindering van de regeldruk tot subsidiemogelijkheden. “We zijn blij met de aandacht voor de positie van jonge ondernemers”, zegt GAJK-voorzitter Gert-Jan Eggink. “Dat wekt in elk geval verwachtingen voor de periode na de verkiezingen”, vindt OAJK-bestuurslid Mark Hesselink.

Naast biodiversiteit en het opvolgingsperspectief voor jonge boeren was er ook discussie over de energietransitie, het gebruik van landbouwgrond voor zonneakkers en over het beleid rond Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s). “In de debatten is duidelijk gebleken dat er iets valt te kiezen bij de komende Statenverkiezingen”, is de tevreden constatering van debatleider en voorzitter van Stimuland Gert-Jan Oplaat na afloop van de debatten. “Het was ook goed om te zien dat partijen op belangrijke punten gedeelde belangen zien als het gaat om een vitaal platteland.”

De provinciale verkiezingsdebatten zijn een gezamenlijk initiatief van Stimuland, GAJK, OAJK en LTO Noord regio Oost. Stimuland is een (projecten)organisatie die zich sterk maakt voor een vitaal platteland in Oost-Nederland. GAJK en OAJK zijn belangenverenigingen van, voor en door agrarische jongeren in Gelderland en Overijssel. LTO Noord regio Oost is de belangenbehartiger voor agrarische ondernemers in Gelderland en Overijssel.