Asbestsanering Gelderse Vallei

Asbestsanering Gelderse Vallei
13 december 2018 babke

Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. Asbest is, vanwege de vrijkomende asbestvezels, een bedreiging voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Door verwering van asbest daken van dertig jaar of ouder komen er steeds meer asbestvezels in de lucht. In Gelderland ligt er nog ongeveer 14 miljoen vierkante meter asbest op stallen, bedrijfshallen, schuurtjes en andere gebouwen. Zo snel mogelijk saneren is dus het devies, echter brengt dit saneringsproces ook veel vragen met zich mee. 

 

In de Gelderse Vallei wordt gestart met een versnellingsaanpak, waarbij Omgevingsdienst de Vallei (OddV), DKK Gelderland, LTO Noord en Plattelands Jongeren Gelderland samenwerken. Dit project richt zich op iedereen in het buitengebied. Op 13 december 2018 wordt in Ederveen de eerste informatieavond gehouden over het asbestdakenverbod dat na 2024 ingaat. Daarna volgen meer informatie avonden in het gebied van de vijf Vallei-gemeenten. Vervolgens wordt middels keukentafelgesprekken en boerencafe’s ingezet op het maken van investerings- en saneringsplannen. Meer informatie over het asbestdakenverbod vindt je in dit online magazine. Voor zowel ondernemers als particulieren staat daarin ook een stappenplan voor sanering. Meer informatie over het project? Mail naar info@pjgelderland.nl