Samenwerking ZONE.college en GAJK

Samenwerking ZONE.college en GAJK
14 november 2018 babke

Samenwerking ZONE.college en GAJK
Dit seizoen is het GAJK een samenwerking gestart met het Zone.college. Zone.college is sinds dit schooljaar de nieuwe naam van AOC Oost en de Groene Welle. De samenwerking tussen Zone.college en het GAJK is geïnitieerd om meer jongeren kennis te laten maken met het aanbod van lokale AJK verenigingen en de activiteiten van GAJK. Ook biedt deze samenwerking jongeren de kans meer kennis op te doen over wat bestuurswerk je oplevert en wat het belang is van belangenbehartiging door Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. In deze samenwerking wordt gezamenlijk opgetrokken met het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt, om ook de jonge agrariërs in de provincie Overijssel te bereiken en te betrekken.

Gastlessen en excursie naar Brussel
Wat staat er aankomend seizoen op het programma? Op woensdagochtend 14 november 2018 verzorgt GAJK een gastles in Doetinchem. Waar GAJK voor staat en het activiteitenaanbod van AJK’s en GAJK komt dan aan bod. Ook vindt tijdens deze les de voorbereiding van de gezamenlijke excursie naar Brussel plaats. Op donderdag 29 november wordt met zo’n vijftig jongeren (Zone.college en AJK leden) een bezoek gebracht aan CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik in het Europees Parlement in Brussel. Doel is om meer te zien en horen over wat het Europees Parlement doet en welke invloed besluitvorming in Brussel heeft op de Nederlandse land- en tuinbouw. Onderdeel van de samenwerking is daarnaast de gezamenlijke organisatie van de GAJK-dag van 2019