Dag van Hoeve Boveneind

Dag van Hoeve Boveneind
15 september 2018 babke

Op vrijdag 14 september vond de tweede editie van de Dag van Hoeve Boveneind plaats. Tijdens deze dag stond het opdoen van nieuwe kennis en vooral ook praktische inzichten over bodemkwaliteit, bemesting en graslandbeheer centraal. De Dag van Hoeve Boveneind is onderdeel van het project Smart Grass Production. In dit project gaan jonge boeren uit de regio Rivierenland op zoek naar de maximale gras productie tegen een minimale milieubelasting.

Openingswoord door Jan Huitema
Het openingswoord van deze dag werd verzorgd door Jan Huitema, VVD Europarlementariër, woordvoeder land- en tuinbouw en melkveehouder in Makkinga. In zijn betoog gaf hij aan dat optimalisatie van de grasproductie van eigen grond de kern is van goed boeren en hoe een gezonde bodem bijdraagt aan circulaire landbouw. Hij gaf aan dat boeren zelf de oplossingen in handen hebben om o.a. klimaatverandering aan te pakken en dat het belangrijk is dat ze (middels het financieren van innovatieve projecten; zoals Smart Grass Production) hierin ondersteund worden. Daarnaast ging Huitema in op hoe hij zich in Brussel hard maakt om kunstmestvervangers buiten de gebruiksnorm voor dierlijke mest te krijgen en wat maakt dat de Nitraatrichtlijn (van 1991) niet meer van deze tijd is. De ontwikkelingen op het gebied van mestverwerking zijn tenslotte sterk verbeterd, ook draagt het gebruik van kunstmestvervangers bij aan het kringloopdenken in de landbouw. Jan Huitema moedigde de jonge boeren aan vooral door te gaan met innovatie en samenwerking op de thema’s die tijdens de Dag van Hoeve Boveneind centraal staan.

Interactieve workshops en demomarkt
Vervolgens konden alle aanwezigen deelnemen aan een viertal interactieve workshops en de demomarkt. Mark Jan Vink (Barenbrug) vertelde over verschillende grassoorten, de beworteling van gras en het optimale moment van maaien en beweiden. Ook ging Vink (in samenwerking met Vredo) in op technieken om de grasmat door- of in te zaaien. Sjon de Leeuw van PPP Agro Advies demonstreerde wat de invloed van bodemverdichting op de grasgroei is. Een te dichte bodem, dat onder andere veroorzaakt wordt door een hoge bandenspanning, resulteert in opbrengstverlies – met name in een droog jaar als 2018. Dan naar het ruwvoer proces en de ideale graskuil: hét thema waar ruwvoerspecialist Piet Riemersma van Van Iperen ontzettend bevlogen over kan vertellen. Denk vanuit de koe! En zorg dat je een plan hebt, een gezonde kuil begint bij goed inkuilmanagement. Alie Hissink van EurofinsAgro ging in op de BodemScout. Op een perceel is geen plant hetzelfde en geen plek gelijk. Als je de verschillen binnen een perceel kent, kan je de bemesting daarop afstemmen. BodemScout biedt inzicht in de bontheid (heterogeniteit) binnen een perceel. Verder was er een demomarkt ingericht. Hier waren AgriTechniek Slingeland, Loonbedrijf van der Perk, Netwerk Smart Fertilization, Boom AgriServices en MDL Agro / Dronewerkers aanwezig.

Samenwerking met HAS Hogeschool
Deze dag vond plaats op Hoeve Boveneind; het bedrijf van familie de Bruijn in Herwijnen. Deze locatie is één van de twee praktijkfaciliteiten voor de melkveesector van de HAS Hogeschool. Op dit moment werken studenten van de HAS Hogeschool aan het ontwikkelen van een gras-tool met dashboard. Het project Smart Grass Production wordt ondersteund door de Provincie Gelderland.

Voor meer foto’s, ga naar: https://www.facebook.com/grasopbrengst/