PJG AAN-BOD!

PJG AAN-BOD!
8 december 2017 babke

PJG AAN-BOD!
Vrijdag 17 november vond PJG AAN-BOD! plaats in het Koetshuis van de Radstake. 
Een middag met een gemêleerd publiek en vijf enthousiaste sprekers. Twee jonge ondernemers spraken enthousiast over waarom ze ondernemer zijn, wat het betekent om in Gelderland te ondernemen, wat de kracht van lokaal inkopen is en uiteraard wat de kracht van jongeren is!
 
Het publiek werd op de hoogte gebracht over hoe je een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) opzet: welke stappen moet je hiervoor doorlopen en wat zijn de voordelen van een CPO? Daarnaast werd het belang van kartrekkers onderstreept om tot een succesvol project te komen.
 
Onder de sprekers zaten twee plattelandsjongeren die de afdelingen van PJG vertegenwoordigen. Jong Gelre Ruurlo liet weten wat zij doen voor de leefbaarheid in Ruurlo en omgeving en daarbij hoe belangrijk de rol van vrijwilligers is bij het organiseren van evenementen.  Open Jongeren Werk Lochem (OJWL) organiseert jaarlijks een brommercross en gaf ons ons tijdens PJG AAN-BOD! een inzicht in aan welke regels en eisen voldaan moet worden om een dergelijk evenement te organiseren. Samenwerking en goed overleg tussen OJWL en de gemeente is daarbij onmisbaar. 
 
Samengevat: een inspirerende middag waarbij duidelijk de kracht van de jongeren in Gelderland naar voren is gekomen!