Nog asbest op je dak? Kom naar het boerencafé

Nog asbest op je dak? Kom naar het boerencafé

Voor (agrarisch) ondernemers uit de Gelderse Vallei worden dit voorjaar door LTO Noord en GAJK een zestal Boerencafés georganiseerd. Tijdens deze Boerencafés kun je je praktische vragen over asbestsanering en dakvernieuwing stellen. Daarnaast is in ieder Boerencafé een spreker aanwezig die inhoudelijk op een specifiek onderwerp zal ingaan:

1. Toekomstgericht ondernemen
Een vertegenwoordiger van Gebiedscoöperatie O-gen neemt je mee in ontwikkelingen rond Vrijkomende Agrarische Bebouwing en informeert je over de collectieve aanpak van de aanleg van zonnepanelen op staldaken. Ook krijg je informatie over coachingstrajecten, waarbij een onafhankelijke coach kan ondersteunen bij het maken van strategische keuzes op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en de toekomst van je bedrijf.

2. Fiscale en financiële regelingen
Alfa Accountants uit Barneveld gaat onder andere in op fiscale regelingen en financieringsvormen.

3. Asbest eraf, zon erop
Een energiecoöperatie informeert over de mogelijkheden om zonnepanelen op daken te plaatsen. Zo is het voor twee bedrijven bijvoorbeeld mogelijk om gezamenlijk deel te nemen aan een zogenoemde Postcoderoosregeling, waarmee de kosten voor asbestsanering (grotendeels) worden betaald.

Collectieve sanering
Via Stichting de Asbesttrein zijn gecertificeerde bedrijven geselecteerd voor asbestinventarisaties en sanering. Hun collectieve aanpak is mogelijk ook voor jou interessant, tijdens het Boerencafé ontvang je hier informatie over.

Van harte welkom!
Bij een van de Boerencafés. De inloop is vanaf 19.30u met koffie en thee. Om 20.00u starten we met het programma. Ken je ondernemers waarvoor de Boerencafés mogelijk relevant zijn, stuur de uitnodiging gerust door of neem hen mee naar een van de geplande avonden.

Over de collectieve aanpak
De Boerencafés maken onderdeel uit van een collectieve aanpak voor de sanering van asbestdaken in het buitengebied van de Vallei. LTO Noord, Asbestdakenteam De Vallei, provincie Gelderland, DKK Gelderland en GAJK werken samen om eigenaren van asbestdaken te stimuleren om deze te saneren.

Datum

25 apr 2019

Tijd

20:00

Locatie

Familie Bouw
Kleuterweg 3, Barneveld

Next Event

0 Reacties