ALV PJG

ALV PJG

Donderdag 19 april aanstaande organiseert Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (ALV). Voor deze avond nodigen wij de bestuurders van alle verenigingen die
lid zijn van PJG van harte uit. Deze uitnodiging geldt derhalve voor alle JG’s, PJ-verenigingen, JAV en
AJK’s. Tijdens deze vergadering kunnen jullie je stem laten horen over het gevoerde beleid van het
afgelopen jaar (2017) en het te voeren beleid.

We starten de avond met een rondleiding over De Wenum Hoeve: van oudsher een melkveebedrijf. Door
verschillende ontwikkelingen hebben zij een overstap gemaakt van melkvee naar Hereford koeien en
jongveeopfok. Daarnaast heeft De Wenum Hoeve een boerderijwinkel en een theeschenkerij. In 2003
is de factor ‘zorg’ aan de boerderij toegevoegd.

Tijdens het tweede deel van de avond willen we jullie vragen om (strategische) input voor de vereniging.
Er staan een aantal veranderingen op de agenda, o.a. het aftreden van twee bestuursleden en de
voorzitter van PJG. We willen graag jullie mening horen over de toekomst tijdens een brainstorm.
Vervolgens vindt het formele gedeelte, de ALV, plaats.

Uitnodiging

Datum

19 apr 2018

Locatie

De Wenum Hoeve
Wenumsedwarsweg 99, Wenum-Wiesel

Next Event

0 Reacties