Bestuur PJG/GAJK

Lisanne Penterman

Dagelijks bestuurder PJG/GAJK, werkgroeplid PJG

Ik ben Lisanne Penterman, 28 jaar en kom uit Eibergen.

Begin 2015 zocht ik iets om er naast mijn studie bij te doen en zo ben ik via een Facebook oproep bij PJG uitgekomen. Ondanks dat ik op dat moment niet lid was van een lokale vereniging. Achteraf vind ik het een erg goede keuze, omdat ik op deze manier veel geleerd heb wat ik niet zo snel tijdens de studie geleerd zou hebben.

Ik vind het erg interessant om voor een provinciale vereniging bezig te zijn, de werkzaamheden zijn erg divers. Zo ben ik nauw betrokken geweest bij het opzetten van de leefbaarheidsalliantie. Maar ook ben je betrokken bij de lokale verenigingen. In het provinciale bestuur kan je je zelf focussen op een gebied waar je interesse ligt. Erg leuk en uitdagend en iedereen is vrij zijn/haar eigen input te geven en te werken aan zijn/haar interesesegebieden! Heb je vragen over het bestuur, neem dan gerust even contact op.

Sjoerd Rombout

Werkgroeplid GAJK

Mijn naam is Sjoerd Rombout, ik ben 28 jaar en woon in Ressen. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de agrarische sector, zonder te zijn opgegroeid op een boerderij. Het enthousiasme voor de sector, en met name de akkerbouw, heeft ertoe geleid dat ik eerst Tuinbouw en Akkerbouw aan HAS Den Bosch en vervolgens de master Plant Sciences aan de WUR heb gevolgd. Na de studie ben ik blijven hangen bij de WUR, waar ik agronomisch en bodemkundig onderzoek doe bij de proefboerderijen (WUR Open Teelten). Naast deze baan, werk ik al geruime tijd op een akkerbouwbedrijf in Slijk-Ewijk. Op deze manier kan ik een goede koppeling maken tussen onderzoek en praktijk.

Het spreekt mij aan om samen met andere jonge agrariërs te sparren over onderwerpen waarin stappen voorwaarts gezet kunnen worden. Vanuit deze gedachte ben ik sinds begin 2017 actief in het GAJK bestuur. Mijn rol hierin richt zich met name op de akkerbouw. Daarnaast ben ik afgevaardigde van GAJK naar NAJK Akkerbouw, waar actuele discussies aan bod komen. Graag wil ik jonge Gelderse akkerbouwers meer betrekken bij deze discussies en van hen horen wat zij belangrijk vinden. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan de vooruitgang van de gedreven agrarische sector.

Bianca Wielens

Dagelijks bestuurder PJG/GAJK, werkgroeplid PJG

Hoi, mijn naam is Bianca Wielens en ik ben 24 jaar oud. Ik kom uit Harfsen, maar ben nu woonachtig in Laren. Voordat ik in Laren kwam wonen, heb ik een tijdje in Arnhem gewoond, maar al snel wist ik dat ik terug wilde naar het platteland. Naast dat ik hier mijn vriendenkring heb, waren de ruimte en mentaliteit van de mensen hier twee grote redenen om terug te keren naar het platteland. Op dit moment ben ik bezig met de opleiding tot operatieassistent in het Deventer Ziekenhuis. Voorheen heb ik een tijdje als verpleegkundige gewerkt.

Naast dat ik me inzet voor PJG, zit ik in het bestuur van de Open Jongeren Werk Lochem (OJWL). Dit is een van de aangesloten jongerenverenigingen van PJG. Vanuit de OJWL vond ik het interessant om te zien wat er allemaal bij een jongerenvereniging en hun evenementen komt kijken. Nu met de PJG maak je hierin ook de overstap naar de provincie en vind ik het leuk om andere verenigen te kunnen ondersteunen bij hun projecten/vragen.

Met PJG hoop ik zichtbaar te worden voor de lokale verenigen en hen te kunnen ondersteunen. Samen met jullie hoop ik ervoor te zorgen dat de leefbaarheid op het platteland blijft bestaan.

Gert-Jan Eggink

Dagelijks bestuurder PJG/GAJK, werkgroeplid GAJK

Aangenaam! Mijn naam is Gert-Jan Eggink en ik ben woonachtig op de boerderij in Laren (gld). Hier ben ik geboren en opgegroeid, op het melkveebedrijf van mijn ouders. Van jongs af aan ben ik al besmet met het ‘virus’ dat de agrarische sector heet. Ik zit dan ook in maatschap met mijn ouders en ben ik voornemens om het bedrijf over enkele jaren over te nemen. Ondernemen op mijn eigen manier met oog voor mijn omgeving, dat is wat mij motiveert bij het runnen van ons melkveebedrijf.

Waar ik ook kom, iedere boer(in) heeft een eigen verhaal en eigen visie op de sector. Ik geniet daar van, maar zie daarin ook gelijk een uitdaging. Steeds vaker ligt de agrarische sector onder een maatschappelijk vergrootglas. Het is daarom extra belangrijk dat we blijven uitleggen wat we doen, hoe we dat doen, en waarom we dat doen. Willen wij als jonge boeren en tuinders een toekomst hebben in deze mooie sector dan zullen we ons daar hard voor moeten maken. Daarom ben ik ingestapt bij het GAJK bestuur. Om boeren, hoe divers ook, met elkaar en met anderen te verbinden. Iedereen kan daaraan bijdragen op zijn of haar eigen manier. Of het nou plaatselijk, lokaal, provinciaal, nationaal of daarbuiten is, we moeten het met zijn allen waarmaken. Binnen het GAJK ga ik mijn steentje bijdragen om dit gezamenlijke doel te verwezenlijken.

Otto van Zoelen

Werkgroeplid GAJK

Hallo! Mijn naam is Otto van Zoelen, ik ben 27 jaar en woon in Druten. Opgegroeid op de boerderij, VMBO gedaan op de groenschool en MBO Technicus Landbouwmechanisatie BOL 4 gestudeerd in Apeldoorn. Maar, omdat ik liever op de boerderij ben dan de spullen van een ander maak, ben ik vervolgens Agrarisch Ondernemerschap AD op de CAH in Dronten gaan studeren. Daar begon mijn nieuwsgierigheid in het opdoen van kennis en netwerk. Sinds 1884 boert mijn familie al op de boerderij ‘Edenoord’ nabij de plaats Druten, in Het Land van Maas en Waal. Vanaf 2015 zit ik met mijn ouders in het bedrijf ‘Van Zoelen Melkvee’. We houden ongeveer 140 melkkoeien en 70 stuks jongvee op 105 ha. land. Sinds mei 2017 verkopen we kaas (vernoemd naar de boerderij en gemaakt van eigen melk) door middel van automaten en regionale markten. Met dit product proberen we mensen uit de omgeving met de boerderij te verbinden.

Ik hou van netwerken, kennis opdoen, ervaringen delen en ik hoor graag wat er speelt. GAJK is één van de initiatiefnemers van het project Smart Grass Production; waar kennis, ervaring en netwerk wordt opgedaan en gedeeld op het gebied van bemesting van grasland op rivierkleigronden. Dit project is gestart in 2016 en vanaf dat moment ben ik erbij als ambassadeur. Sinds kort zit ik in het bestuur van GAJK waar ik de net genoemde punten ook voor de jonge agrariër en andere betrokkenen tot waarde kan brengen!

Bob Keurentjes

Werkgroeplid GAJK

Aangenaam, ik ben Bob Keurentjes. Ik ben geboren in de Achterhoek op een vleesvee bedrijf en werk op dit moment bij ForFarmers op de afdeling Nutritie & Innovatie. Emotie, daar wordt de laatste tijd binnen de agrarische sector veel naar geluisterd. Persoonlijk ben ik van mening dat er breder gekeken moet worden.
Nu wordt er veel te veel gefocust op één onderwerp. Dat onderwerp moet worden opgelost maar vaak gaat dit ten koste van een ander onderwerp, welke vervolgens weer voor problemen zorgt. Het goed inlichten van beleidsmakers is daarbij van groot belang. Ik denk dat het GAJK hier een belangrijke rol in kan pakken. Hiervoor wil ik mij de komende tijd inzetten binnen het GAJK-bestuur.

Tot slot moeten we niet vergeten hoe hard onze boeren werken om een topkwaliteit product te produceren. Voor mij is het vrij eenvoudig, als wij niet goed voor onze dieren/planten zorgen zijn we niet in staat om zo’n topkwaliteit product te leveren. En dat moet weer gewaardeerd worden!

Carina van de Beek

Dagelijks bestuurder PJG/GAJK en werkgroeplid GAJK

Hi there! Mijn naam is Carina van de Beek, trotse boerendochter, opgegroeid en woonachtig op de mooie Veluwe in Putten. Hier hebben mijn ouders een biologisch melkveebedrijf, met als neventakken de verhuur van een recreatiewoning en sinds kort het maken van boerenzuivel. Deze zuivelproducten zetten wij lokaal af.
Mijn interesse voor koeien, mensen & kennisoverdracht hebben er voor gezorgd dat ik de opleiding Dier- en Veehouderij in Dronten en een docentenopleiding in Wageningen heb gevolgd. Hiernaast word ik enthousiast van de internationale veehouderij. Op veel plekken waar je op de wereld komt, hoor je dat onze Nederlandse agrarische kennis van topniveau is. Die waardering voor boeren moet er in Nederland ook zijn, toch?

Het uitleggen wie wij als agrariërs zijn, het verbinden van jonge agrariërs en samen stappen zetten, zijn doelen waarin het GAJK een grote rol kan spelen. Ik wil mij hier graag voor inzetten binnen het GAJK bestuur. We hebben een prachtige sector en daar mogen we ontzettend trots op zijn!