Superboeren in spe draaien een dagje mee

Superboeren in spe draaien een dagje mee
10 november 2019 Lilian van Uhm

De vierde editie van de Superboer dag vond plaats op donderdag 7 november 2019 in Rekken. Deze leerzame dag vindt eens in de twee jaar plaats. Ruim 250 basisschoolleerlingen uit Eibergen, Enschede en Rekken brachten een bezoekje aan het melkveebedrijf ‘van’ familie Groot Wassink. 

De Superboer dag wordt georganiseerd met als doel meer bewustwording over de agrarische wereld te creëren. Bewustwording draagt namelijk bij aan meer waardering voor voedsel en landbouw. Door de Superboer dag maken de basisschoolleerlingen kennis met het leven op de boerderij, de productie van melk en alles wat daar nog meer bij komt kijken.

Het project is in 2013 opgezet, omdat de initiatiefnemers Marly Groot Wassink -Kuiper, Bram Groot Wassink en Roy Hogemans merkten dat jongeren steeds minder betrokken zijn bij de landbouw. Marly is basisschoolleerkracht en heeft daardoor zicht op de educatieve kant van dit programma. Naast haar baan als docent is Marly woonachtig op een boerderij. De perfecte combinatie voor een succesvolle dag dus.

De weken voorafgaand aan deze dag hebben de leerlingen gewerkt aan het lespakket over de agrarische sector en gisteren was het dan eindelijk zo ver. De kinderen gingen op excursie. Op de boerderij werd het theoretisch geleerde praktisch gemaakt. De bezoekers werden allemaal boer voor een dag.

De basisschoolleerlingen van de groepen 5 en 6 kwamen samen met een  meester of juf en/of een ouder naar de boerderij. Zij gingen in kleine groepjes uiteen en kwamen langs diverse ‘stationnetjes’.

Bij de melkput kregen de leerlingen uitleg over het melken, het bewaren van de melk en wat een boer doet om de voedselveiligheid van melk te bewaken.

Bij de kalveren werd uitgelegd wat de dikke melk (biest) is en hoe lang de kalfjes die melk krijgen. Ook zagen de kinderen hoe kalfjes drinken. Het aaien van de dieren was een groot succes, al waren de ruwe tongetjes wel wat vreemd.

In de koeienstal kregen de jongeren te zien dat er veel verschil is tussen koeien. Ook werd er gelachen om de koeienborstel, waar de koeien zichzelf stonden te masseren.

Achter de boerderij werden grondmonsters genomen. Er werd tevens uitgelegd waarom de grond zo belangrijk is voor de boer. Hier komt namelijk het voedsel voor de koeien vandaan en daardoor zijn de koeien in staat om melk te produceren.

Tot slot waren er nog de voerkuilen. Hier kregen de leerlingen de gelegenheid om te voelen en te ruiken.

Tijdens de pauze kregen de leerlingen allemaal een glaasje melk en een kommetje yoghurt.

Aan het eind van de dag gingen alle superboeren naar huis met een heus Superboer diploma!

Kortom: een topdag.

Meer informatie over het project Superboer is te vinden op: https://www.facebook.com/superboer5/. Dit project wordt ondersteund door FrieslandCampina, For Farmers en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.