‘Kunstmestvrij boeren, een interessant thema’

‘Kunstmestvrij boeren, een interessant thema’
5 april 2019 babke

Vrijdag 29 maart was het tijd voor de zesde editie van de Gelders-Agrarisch-Jongeren-Kontakt-dag. Tijdens deze inspiratie- en netwerkdag maakten ruim dertig jongeren door middel van verschillende excursies en presentaties kennis met het thema kunstmestvrij boeren.

Het thema van de GAJK-dag, kunstmestvrij boeren, werd dit jaar aangedragen door studenten van het Zone.college uit Doetinchem. De studenten van de opleiding veehouderij wonnen de opdracht om een programma op te zetten voor de zesde GAJK-dag. Jonge boeren en tuinders staan voor de opgave om te werken aan landbouwsystemen waarbij kringlopen worden gesloten en de afhankelijkheid van onder meer kunstmest wordt geminimaliseerd.

De dag startte in Twente bij het melkgeitenbedrijf van de familie Veelers in Hengevelde. De zoon des huizes lichte de betrokkenheid van het bedrijf bij de proeftuinen van Mineral Valley Twente verder toe. Bij dit project worden ondernemers en deskundigen gestimuleerd om kennis en ervaring over een gezonde bodem en slim hergebruik van mineralen te delen. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de Melktapperij in Haaksbergen. Melkveehouder Lansink doet mee aan een interessante mestproef. ‘We verrijken de mest door micro-organismen en koolstof toe te voegen. Op deze manier ontstaat een ander soort mest met hogere gebonden stikstof’, legt Lansink uit. De proef moet duidelijk maken wat het effect van de verrijkte mest is voor het gras, de bodem, maar ook de gezondheid van de koeien.

Na een goede lunch bij melkgeitenbedrijf Veelers werd er ingegaan op het project Vruchtbare Kringloop Gelderland, welke zich richt op het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid. Daarna stond een bezoek aan Groot Zevert Vergisting in Beltrum op de planning. Hier werd het project Kunstmestvrije Achterhoek toegelicht. Tijdens een rondleiding over het terrein kon men zien hoe dierlijke mest, aangevuld met reststromen uit de diervoeding- en voedingsmiddelenindustrie, verwerkt werden tot biogas, voedingsstoffen en schoon water. Als afsluiter van de dag werd gezamenlijk een borrel gedronken en was er de mogelijkheid om het Melkgeitenbedrijf Veelers vanuit de skybox te bekijken.

Foto’s van de GAJK-dag zijn te vinden op Facebook.