Leendert Jan Onnes nieuwe portefeuillehouder akkerbouw bij NAJK

Leendert Jan Onnes nieuwe portefeuillehouder akkerbouw bij NAJK
1 februari 2019 babke

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft een nieuwe portefeuillehouder akkerbouw. Leendert Jan Onnes is tijdens de algemene ledenvergadering op 31 januari 2019 unaniem verkozen als de nieuwe dagelijks bestuurder. Onnes volgt hiermee Doeko van ’t Westeinde op die zich de afgelopen vier jaar ingezet heeft voor de belangen van de jonge akkerbouwers. 

Tijdens de alv stelde Onnes zich voor en nam van ’t Westeinde afscheid van het dagelijks bestuur van NAJK. Namens het dagelijks bestuur en alle provinciale afgevaardigden bedankte NAJK-voorzitter, Andre Arfman, Doeko van ’t Westeinde voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Dankzij de inzet van Doeko van ’t Westeinde heeft NAJK namens de Nederlandse jonge akkerbouwers een prominente rol kunnen spelen in belangrijke discussies. 

Leendert Jan Onnes nieuwe portefeuillehouder akkerbouw
Onnes heeft samen met zijn vader een akkerbouwbedrijf met 120 hectare in het Groningse Finsterwolde. Hier verbouwen zij (winter)tarwe, suikerbieten, koolzaad, luzerne en doen zij aan agrarisch natuurbeheer. Onnes heeft internationale bedrijfskunde gestudeerd en de master Business  Marketing / Marketing Research aan De Rijksuniversiteit Groningen gevolgd. Daarna heeft hij jaren in de landbouwmechanisatie gewerkt. Daar op het erf van andere boeren kwam hij erachter dat zijn hart op de boerderij ligt. Onnes: “In de akkerbouw zijn er momenteel een aantal uitdagingen. Vooral op het gebied van duurzaamheid, de kwaliteit van onze bodem en klimaat. Ik zie het daarom als een eer dat ik mij namens NAJK in mag gaan zetten voor oplossingen die bijdragen aan een toekomst voor jonge akkerbouwers, met genoeg zekerheid en mogelijkheden om zich verder te blijven ontwikkelen.” Het heeft niet altijd vast gestaan dat Onnes de boerderij zou overnemen. Onnes: “Mede door veranderende wetten en regelgeving is een zekere toekomst als boer niet vanzelfsprekend. Bij NAJK kan ik de uitdaging aangaan om hier daadwerkelijk iets te doen en zo andere jonge akkerbouwers te helpen.”

Afscheid Doeko van ’t Westeinde
Van ’t Westeinde nam vandaag afscheid als dagelijks bestuurder akkerbouw en penningmeester van NAJK. Hij heeft na een bestuursperiode van vier jaar afscheid genomen. “Doeko van ’t Westeinde heeft zich afgelopen jaren hard ingezet op het actieprogramma nitraatrichtlijn, zich gemengd in de discussie over data delen, actieplan plantgezondheid en natuurinclusieve landbouw”, aldus Arfman. “We waarderen zijn doordachte constructieve bijdrages en enorme inzet voor de akkerbouw en NAJK.”

 Bekijk hier https://youtu.be/38MEnfatJSU de video waarin Leendert Jan Onnes zich voorstelt.