NAJK ondertekent Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs’

NAJK ondertekent Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs’
17 januari 2019 babke

NAJK ondertekende vandaag, 16 januari, Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs. Deze deal werd ook ondertekend door Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), 21 onderwijsinstellingen en de vereniging BoerenNatuur. Met Green Deals wil de overheid de versnelling naar een duurzame economie versnellen. In deze Green Deal hebben alle partijen afgesproken dat natuurinclusieve landbouw een integraal onderdeel wordt van het groene onderwijs.

Waarom een Green Deal?
Natuurinclusieve landbouw heeft als doel om de kracht van de natuur zo goed mogelijk te benutten in de agrarische bedrijfsvoering. Denk aan niet-kerende grondbewerking, weidegang of natuurlijke plaagdierbestrijding. Inspanningen moeten zoveel mogelijk bijdragen aan het bedrijfseconomisch perspectief van agrariërs. Veel kennis hiervoor ontbreekt nog of wordt onvoldoende ontsloten. Onderwijsinstellingen willen de rol op zich nemen om deze essentiële kennis beter in het onderwijssysteem te integreren en op te nemen als vast onderdeel in hun curriculum. Doel is om niet alleen bij studenten, maar ook bij  huidige agrariërs en adviseurs kennis over dit onderwerp bij te brengen. De universiteiten van Wageningen, Groningen en Utrecht dragen onder andere bij aan de wetenschappelijke onderbouwing.  

Waarom ondertekent NAJK deze deal?
Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, is namens NAJK betrokken bij deze deal: ”NAJK ziet het belang van natuurinclusieve landbouw en wil jonge boeren inspireren, stimuleren en (praktijk)kennis bieden om stappen in deze richting te zetten. NAJK hoopt in de toekomst gastdocentschappen op groene scholen te geven en informatieavonden voor leden te organiseren over dit onderwerp.“ 

Doeko van ’t Westeinde is akkerbouwer en bezig met natuurinclusieve landbouw. Bekijk hier zijn video voor de Green Deal: https://youtu.be/PcAvmc92NIg en hier voor alle partijen: https://youtu.be/GSsib0BTZPM

Hoe verder?
NAJK neemt deel aan een werkgroep die de voortgang van de Green Deal evalueert en waar nodig bijstuurt.