Klaarstomen voor het nieuwe seizoen

Klaarstomen voor het nieuwe seizoen
1 juni 2018 Lucie
Op 30 mei jl. is Sjoerd Rombout aangetreden als voorzitter van Plattelands Jongeren Gelderland (PJG), tijdens de (tweede) ledenvergadering van 2018. Na ruim drie jaar voorzitterschap droeg Lisanne Penterman het stokje over. Lisanne werd bedankt voor haar inzet als voorzitter, zij zal nog wel als bestuurder actief blijven voor PJG.

Ook stemden de aanwezigen in met het samenvoegen van de twee werkgroepen PJG en GAJK naar het Dagelijks Bestuur PJG/GAJK. Vanaf heden wordt PJG derhalve bestuurd door een zevenkoppig bestuur. De bestuursleden van PJG zijn van mening dat wanneer je samen optrekt, je nog beter aansluit bij de praktijk en de uitvoering gebeurd met een nog grotere betrokkenheid van de leden. Vanaf het nieuwe seizoen (september), dat zal worden afgetrapt met startavonden in verschillende regio’s, wordt deze koers echt zichtbaar. De maanden juni en juli staan nog in het teken van de invulling en planning van het nieuwe seizoen. Op het programma staan in ieder geval de BOOST avond, startavonden en de Dag van Hoeve Boveneind. Daarnaast start PJG/GAJK in het nieuwe seizoen met een samenwerking met zone.college (voorheen AOC Oost en Groene Welle). 

Portefeuilles
Vanaf heden is Sjoerd Rombout dus de voorzitter van Plattelands Jongeren Gelderland. Annemarie Slagman blijft verantwoordelijk voor het penningmeesterschap. Tjeerd van Buuren, Alexandra Feddema, Gert-Jan Eggink en Renske Smids zijn samen met Lisanne Penterman algemeen bestuurslid. Eind juni staat de (her)verdeling van inhoudelijke portefeuilles op de agenda, daarover meer bij aftrap van het nieuwe seizoen!

Annemarie Slagman ontbreekt op bovenstaande foto