Smart Grass: eerste resultaten zijn hoopvol

Smart Grass: eerste resultaten zijn hoopvol
15 december 2017 babke

Jonge boeren in Rivierenland zijn druk bezig met het testen en ontwikkelen van nieuwe methoden van bemesting van grasland. Doel is zoveel mogelijk duurzaam te werken en met natuurlijke meststoffen een maximale hoeveelheid gras te verkrijgen.
De provincie Gelderland steunt het 3 jaar durende project, uitgevoerd door een samenwerkingsverband waarin het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt een belangrijke rol in speelt. Dat gebeurt in samenwerking met de agrarische hogeschool HAS in Den Bosch en wordt ondersteund door onder andere Stimuland, een stichting die projecten op het platteland stimuleert, initieert en begeleidt.

Minder mest, opbrengst gelijk
‘We zijn nu een jaar bezig en kunnen nog geen harde conclusies trekken,’ zegt projectbegeleider Wilco Pasman van Stimuland. ‘Maar het lijkt erop dat de precisiebemesting waarmee proeven zijn genomen ongeveer net zo veel opbrengt als met de bestaande methoden. Met minder mest kun je dus dezelfde opbrengst realiseren.’
Het gaat niet alleen om precisiebemesting, maar ook om het gebruiken van andere grassoorten en het ontwikkelen van eenvoudige machines waarmee de boer kan bemesten. ‘Het moeten echte boerenmachines zijn. Niet te duur, klein en eenvoudig te gebruiken,’ zegt Pasman.

Initiatief komt van jonge boeren
Het initiatief voor het project is genomen door een groep jonge boeren in Rivierenland. ‘Wij hebben ze geholpen een projectplan te schrijven, maar zij voeren het uit. In het voorjaar van 2016 zijn de eerste proefvelden aangelegd,’ zegt Pasman. Dat gebeurde op het melkveebedrijf Hoeve Boveneind in Herwijnen.
Op die boerderij werd in september 2017 een open dag gehouden om boeren op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen en de voortgang van het project. De bijeenkomst werd bezocht door zo’n 50 jonge boeren uit de regio.

Agrarisch bedrijf van de toekomst
‘De bedoeling is uiteindelijk dat jonge boeren meer kennis krijgen en ook samen aan de gang gaan om duurzame landbouw te ontwikkelen. Het gaat om het agrarische bedrijf van de toekomst, zegt Pasman van Stimuland.
De animo om mee te doen is groot, zegt hij. ‘We zijn begonnen met 5 of 6 ambassadeurs. Op bijeenkomsten in de regio, die worden bezocht door 20, 25 boeren, kom je constant weer nieuwe gezichten tegen. Een aantal daarvan heeft interesse om het ook te proberen. Dat enthousiasme is leuk. Het helpt dat het zich op lokaal niveau afspeelt.’

Enthousiasme bij provincie
Enthousiasme proefde Pasman ook bij de provincie Gelderland. ‘We hebben een subsidie van de provincie en Europa gekregen, maar toen we die aanvroegen bleek Gelderland al zoveel te hebben ondersteund dat het geld op was. Omdat Provinciale Staten wel heel graag dit project wilden meenemen is het budget daarvoor verhoogd.’

Wat is Smart Grass Production?
Bij Smart Grass Production halen boeren zoveel mogelijk topkwaliteit ruwvoer uit gras, maar met zo min mogelijk belasting van het milieu. Te denken valt aan een minimale CO2-voetafdruk van melk, ammoniakuitstoot en nitraat- en fosfaatbelasting van grond- en oppervlaktewater. Smart Grass
Production berust op 3 pijlers: precisiebemesting, gebruik van moderne grassoorten en andere maatregelen.

Bron: https://www.gelderland.nl/?id=12316